به علت انبار گردانی تمامی سفارشاتی که بعد از تاریخ 25 اسفند  در سایت ثبت شود بعد از تاریخ 15 فروردین ارسال خواهد شد. 

هواپیما و هلیکوپتر هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.